Arbetsgivarkonsulterna - P&S Anderssons HBArbetsrätt och lönebildning inom stat, kommun och landsting
Hem

Välkommen

till oss på

Arbetsgivarkonsulterna

- P&S Anderssons HB


Vi erbjuder utbildning och rådgivning inom
lönebildning och arbetsrätt
inom kommun, kommunägda bolag, landsting, region
och statlig verksamhet med
Per Andersson!

Per arbetar som VD/senior arbetsgivarkonsult och kan med sina
tjugofem års erfarenhet av HR-frågor inom offentlig sektor
ge er ett gediget stöd oavsett om vi pratar utbildning eller rådgivning!

Läs mer om våra tjänster i rubrikerna till höger!
Hem
Andersson tycker...
Kontakta oss!
Om oss...
ÅHUS - en bättre plats att leva på!

INDIVIDUELL LÖN OCH LÖNEBILDNING
PRAKTISK ARBETSRÄTT FÖR CHEFER I VARDAGEN
SAMVERKAN ENLIGT FAS 05 OCH MBL
ARBETSRÄTTSLIG RÅDGIVNING
Utbildning och rådgivning i lönebildning och arbetsrätt