Arbetsgivarkonsulterna
Arbetsrätt och lönebildning inom stat, kommun och landsting
HemVälkommen

till oss på

Arbetsgivarkonsulterna

Vi erbjuder utbildning och rådgivning inom
lönebildning och arbetsrätt
inom kommun, kommunägda bolag, landsting, region
och statlig verksamhet med
Per Andersson!

Per arbetar som VD/senior arbetsgivarkonsult och kan med sina
tjugofem års erfarenhet av HR-frågor inom offentlig sektor
ge er ett gediget stöd oavsett om vi pratar utbildning eller rådgivning!

Läs mer om våra tjänster i rubrikerna till höger!

    Du når oss på 070-306 17 16 eller per.andersson@arbetsgivarkonsulterna.se

    DU HITTAR OSS OCKSÅ NUMER PÅ FACEBOOK!!!

    VI STÖDJER WWW.FRIENDSFOREVER.SE
            ©arbetsgivarkonsulterna       webmaster - per.andersson@arbetsgivarkonsulterna.se